Om meg

Jeg er sertifisert aromaterapeut ved Biomedisinsk Senter i Stavanger, og driver egen praksis hjemme. I tillegg arbeider jeg som miljøarbeider innen psykisk helse og tar vernepleierutdanning ved VID vitenskapelige høyskole i Sandnes.

Fysisk og psykisk helse har engasjert meg i store deler av livet. I egen søken etter hverdagsbalanse ble det tydelig at kropp, følelser og psyke unektelig henger sammen. Vårt miljø, både det indre og ytre, påvirker hvordan vi har det i hverdagen.

På veien har jeg vært innom mange spennende tema og kurs som har bidratt til økt hverdagsbalanse i eget liv, som bl.a.: yoga, mindfulness, kosthold, bevisst pust og stressmestring. Det finnes mange ulike verktøy vi kan ta i bruk. Det viktigste er å finne det som oppleves støttende for deg.  

I aromaterapien er jeg opptatt av å skape et trygt rom hvor du får mulighet til å lande i deg selv, finne balanse og ro, samtidig som vi løser opp i kroppens spenninger.

Ta kontakt for mer informasjon eller timebestilling her

Hjertelig velkommen! 

Hilde:)Don't forget to drink water and get sun!
You are basically a houseplant with complicated emotions"-

 - ukjent