Barne- og babymassasje

- for barn i alle alder -

Vi vet at barn i alle aldre trenger både fysisk og følelsesmessig kontakt med sine omsorgspersoner for å skape god tilknytning, gode relasjoner og føle seg trygg. Trygghet og tilhørighet utvikles gjennom de 5 sansene, hvor berøring utgjør en viktig del sammen med smak, lukt, hørsel og syn.

Betydningen av trygghetsfølelse er stor, og nærhet og berøring får barnet til å slappe av. Massasje for barn kan bidra til å skape og styrke relasjonen med sine omsorgspersoner. Foreldre kan selv utføre enkel massasje hjemme, og kan få med seg noen tips hjem som de kan jobbe videre med.

Spedbarn og unge som får jevnlig massasje oppleves ofte som:
- roligere og mer avslappet
- sover bedre
- mindre kolikk og bedre appetitt
- styrker immunforsvaret
- bedrer oppmerksomheten
- viser tillit og trygghet og lærer seg å bestemme over egen kropp